Ungdomspanelet

Møtedato : 10.03.2017 20:00

Møtested : Finnøya Havstuer, Sandøy

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-3/17 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-4/17 Nytt namn på ungdomskortet - periodebillett ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-5/17 Opplæringskonferanse for leiarar og nestleiarar i ungdomsråd i Møre og Romsdal 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-6/17 Stopp Hatprat kampanja Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-7/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
UP-8/17 Søknad om permisjon frå Marie Solgard Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-9/17 Skolevalet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg

← møtekalender