Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 16.11.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, møterom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-24/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FF-25/17 Avvikling av trykte rutehefter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
FF-26/17 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for funksjonshemma - rapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-27/17 Møteplan 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma - ny behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/17 To vedtekne uttalar frå Landskonferansen for fylkeskommunale råd for funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-11/17 Brosjyre - "Hva ser vi etter" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-12/17 Budsjettoppfølging - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Periode 2017/10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender