Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 13.09.2017 10:30

Møtested : Spjelkavik ungdomsskole, Idrettsvegen 16, Ålesund kommune

Møterom: Musikkrommet A114 (første etasje)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-13/17 Oversikt over tildelte tilskot til friluftsanlegg i Møre og Romsdal 2015-2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-14/17 Møteplan 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-15/17 Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemma 2017 - påmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-17/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-18/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - spelemidlar kulturbygg 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-19/17 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregionen Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-20/17 Søknad frå Ungt Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap i skolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-21/17 Tettstadprosjekt i Langevåg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-22/17 Mellom bygningar i Volda, del B - turveg og bruer mellom sentrum og Presteholmen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender