Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 01.02.2017 09:15

Møtested : Scandic Seilet Molde

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-1/17 Årsmelding 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-2/17 Spørsmål om etablering av tilgjengelegheitspris Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-3/17 Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede 2017 - orientering om tid og stad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-4/17 Ny møtedato i mai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-5/17 Høyringsnotat - Forskrift om kommunalt pasient- og brukarregister (KPR) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-6/17 Høyring - NOU 2016:17 På lik linje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-7/17 Høyring til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) 17 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Kvalitetsmeldinga 2016 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 23 vedlegg
RS-2/17 Høyring - Retningslinje for bistand frå kommunal personell for personar med spesielle oppfølgingsbehov ved innlegging i Helse Møre og Romsdal HF Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-3/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2016/13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender