Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 01.06.2017 10:30

Møtested : Molde vidaregåande skole

Møterom: Auditorium G220

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-8/17 Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
FF-9/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-10/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåve og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-11/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-12/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/17 Sak KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområder Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-5/17 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-6/17 Sak KF 13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-7/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-04 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/17 Detaljbudsjett 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender