Eldrerådet

Møtedato : 15.11.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, møterom 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-19/17 Økonomiplan 2018 - 2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
E-20/17 Avvikling av trykte rutehefter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
E-21/17 Invitasjon til å foreslå medlemmer til Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 2018 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/17 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017/10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender