Eldrerådet

Møtedato : 20.09.2017 10:30

Møtested : Hadartun, Hareid kommune

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-14/17 Handlingsprogrammet for fylkeseldrerådet - tiltak i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-15/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017 - 2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-16/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-17/17 Fylkeseldrekonferansen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-18/17 Møteplan 2018 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/17 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender