Eldrerådet

Møtedato : 03.05.2017 11:00

Møtested : Tingvoll eldresenter, Tingvoll kommune

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-8/17 Kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldrerådet - status for arbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-9/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
E-10/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-11/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-12/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-13/17 Handlingsprogram 2016 - 2019 - status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/17 Eldrerådet i Ålesund kommune - protokoll frå møte 22. mars 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/17 Sak KF 13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-8/17 Sak KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområder Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender