Eldrerådet

Møtedato : 20.03.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, møterom 103

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-1/17 Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
E-2/17 Val av kommunar som eldrerådet skal besøke i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-3/17 Kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldreråda - spørjeskjema Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-4/17 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2017 - status i planleggingsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
E-5/17 Det digitale klasseskillet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-6/17 Fylkeseldrekonferansen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-7/17 Årsmelding 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Eldrepolitisk handlingsplan for Troms Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/17 Eldreomsorgssvikten - kronikk i Dagbladet 3. mars 2017 - helse- og omsorgsminister Bent Høie Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/17 Ny reform skal gi eldre bedre tjenester - pressemelding i Dagbladet 3. mars 2017 - helse- og omsorgsdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/17 Detaljbudsjett 2017 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/17 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2016/13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender