Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 29.08.2017 12:30

Møtested : Rådhuset Sula kommune

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-6/17 Status orientering om trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
FTU-7/17 TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
FTU-8/17 Trafikktryggingsprisen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/17 Budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/17 Budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/17 Aksjon pirattaxi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/17 Trafikksikkehetsprosjekt for ungdom - status pr. 29.08.17 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender