Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 02.05.2017 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-4/17 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
FTU-5/17 Statusorientering mindre ts-tiltak Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/17 Budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/17 Detaljbudsjett for politiske utval 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/17 Statusorientering mindre ts-tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/17 Vedr flytting av gangfelt fv 658 Bråttvåg barneskole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/17 Skiltvedtak 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/17 Orientering om TS-inspeksjoner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/17 Statusorientering på 50/50 midlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/17 Synfaring Sula kommune Document_blue Protokoll

← møtekalender