Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 24.01.2017 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-1/17 Årshjul for Fylkestrafikktryggingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-2/17 Endring av møtedatoer for FTU i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FTU-3/17 Forslag til budsjett 2017 for fylkestrafikktryggingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/17 Årets trafikksikkerhetskommune 2017 - Invitasjon til nominering av kandidater Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/17 Trafikksikkerhetskonferansen 2017 Document_blue Protokoll

← møtekalender