Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 31.10.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-9/17 Meir gang- og sykkelveg m.m. der behovet er størst- vurdering av "Trafikktryggingsordninga 50/50- tilskot til gang- og sykkelveg-, kollektiv- og miljøtiltak med kommunetilskot" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender