Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 29.08.2017 10:30

Møtested : Rådhuset Sula kommune

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-6/17 Konkretisering av årshjul i PNS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNS-7/17 Økonomisk status - Investeringsprosjekt på fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Utglidning på fv. 65 ved Røv i Surnadal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/17 Fv. 654 Skarabakken – Kostnadsauke med bakgrunn i endra føresetnader Document_blue Protokoll

← møtekalender