Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 24.01.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-1/17 Val av namn på konstruksjonar i Nordøyvegprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
PNS-2/17 Årshjul Plannemnd for samferdselsutbygging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender