Samferdselsutvalet

Møtedato : 13.11.2017 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-58/17 Ruteendringsprosessen 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-59/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) - store tiltak for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-60/17 Orienteringssak om status og framdrift i bypakkearbeidet i Møre og Romsdal per oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-61/17 TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-62/17 Søknad om konsesjon for drift av hurtigbåtrute mellom Ålesund og Øye Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-63/17 Drosjeløyva i Halsa kommune - Vurdering av behovet for to ledige løyve tilknytt Halsa Taxi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
SA-64/17 Fråvvikssøknad for fv. 20 - Nerlandsøybrua Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-65/17 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-66/17 Høyring - Statens vegvesen sitt utkast til handlingsprogram 2018-2023 (2029) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 9 vedlegg
SA-67/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-28/17 Høring for tilskuddsprogram for skredsikring på fylkesvegnettet 2018-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender