Samferdselsutvalet

Møtedato : 25.10.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-9/17 Godkjenning av protokoll Document_blue Protokoll
SA-49/17 Avvikling av trykte rutehefter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
SA-50/17 Ståplassar skuleskyss skuleåret 2017/18 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-51/17 Høyring - endring i prisopplysningsforskrifta, maksimalprisforskrifta og yrkestransportforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-52/17 Fråvikssøknad fv. 328 Gløna Nedre - Surnadal kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-53/17 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråvik ut over vegnormalane for Haramsfjord-, Nogvafjord-, og Fjørtofttunnelen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-54/17 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråvik krav om tørroppstilte pumper Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-55/17 Vurdering av senking av høgbrekk ved Surnadalsvegen 1092, fv. 65 i Surnadal kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-56/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
SA-57/17 Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 7 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/17 Tildeling av taxiløyver i Halsa kommune Document_blue Protokoll

← møtekalender