Samferdselsutvalet

Møtedato : 06.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-39/17 Møteplan 2018 - Samferdselsutvalet - Plannemnd for samferdselsutbygging - Fylkestrafikktryggingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-40/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-41/17 Søknad om forskottering av Kvamkrysset i Molde kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
SA-42/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-43/17 Utgliding av fv. 65 ved Røv i Surnadal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-44/17 Fv 654 - Skarabakken - kostnadsauke Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-45/17 Status orientering om trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-46/17 TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
SA-47/17 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 18.09.2017-18.02.2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-48/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn av vedtak i samferdselsutvalet Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-20/17 Fråsegn til søknad om ruteløyve på strekninga Oslo - Lærdal – Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/17 Førebels svar på søknad om ferjesamband i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/17 Budsjettoppfølging til og med juni 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-23/17 Budsjettoppfølging til og med august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-24/17 Søknad om ruteløyve Oslo - Lærdal – Ålesund - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/17 Rehabilitering Godøytunnelen - Økonomi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RS-26/17 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender