Samferdselsutvalet

Møtedato : 07.06.2017 10:30

Møtested : Scandic Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-29/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
SA-30/17 Plan- og byggeprogram 2017 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-31/17 Prinsipp for sjølvfinansierande fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-32/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-33/17 Budsjettkorrigering etter 1. tertial - omdisponering av midlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-34/17 Kontraktstrategi for driftskontraktar i Sunnmøre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-35/17 Tiltak for å betre trafikktryggleiken ved Moa Trafikkterminal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
SA-36/17 Tiltak Linge ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-37/17 Liggekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-38/17 Kravspesifikasjon - Romsdalspakken Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 8 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/17 Fylkesveg 65 - næringslivet på Nordmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-17/17 Budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/17 Fylkesveg 65 forbi Røv i Surnadal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-19/17 Tilsagn om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetstiltak for 2017 SU Brattvåg barneskule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender