Samferdselsutvalet

Møtedato : 07.03.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-15/17 Årshjul for samferdselsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-16/17 Fråvik om overdekking tunnel - Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-17/17 Opphør førehandsinnkrevjing bompengar Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-18/17 Vidare drift av Sulesund kiosk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-19/17 Utbedring av forfall og etterslep på fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-20/17 Vegeigarrolla - prosjekteigarstyring og realisering av fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-21/17 Kapasitetsauke Rute 14 Stranda-Liabygda Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll
SA-22/17 Hurtigbåtkaia på Sekken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-23/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/17 Budsjettoppfølging for politiske utval 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/17 Invitasjon til å kome med innspel til rapport om kostnadsnøkkelen for båt og ferje Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-13/17 Utskrift av sak U-12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender