Samferdselsutvalet

Møtedato : 08.02.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-1/17 Handlingsprogram Samferdsel 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-2/17 Regional delplan for samordna bustad-, areal og transport i Ålesundregionen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-3/17 Ferjestandard for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-4/17 Fv. 60 Røyrhus - Thomasgard, reguleringsplanarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-5/17 Fordeling av midlar til mindre trafikktryggingstiltak for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-6/17 Sulesund fergekai - kiosk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-7/17 Val av namn på konstruksjonar i Nordøyvegprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
SA-8/17 Endring av yrkestransportlova - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-9/17 Klage på tildeling av ruteløyve for drift av flybuss mellom flyplassane i Molde og Kristiansund og hotella i dei to byane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-10/17 Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Ny søknad om konsesjon til oppretting av ny drosjesentral i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
SA-11/17 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-12/17 Endring av takst for miljøvennlege bilar. Presisering av vedtak under sak SA-59/16 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Drosjeløyva i Volda og Ørsta kommunar - Søknad om oppretting av felles drosjesentral Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/17 Budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/17 Høring om forslag til endring av yrkestransportlova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-4/17 Sykkylvsbrua AS - bompenger for passasjerer i buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-5/17 Sande kommune - uttale om breiddeutviding på fv 61, strekninga Almestad - Vågen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/17 Ruteendringar gjeldande frå 1. mai etter handsaming i samferdselsutval 05.12.16 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/17 Anmodning om oppstart med kommunedelplaner med konsekvensutredninger for Todalsfjordprosjektet - bestilling av arbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-8/17 Fylkesveiene i Smøla kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender