Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 23.11.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-13/17 Skolebruksplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
YN-14/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
YN-15/17 Hospitering skoleåret 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-18/17 Periode 2017 - 10 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender