Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 26.10.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-10/17 Tilpassa opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-11/17 Minoritetsspråklege flyktningar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-12/17 Rådgivingstenesta i skolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-15/17 Orientering - Karrieredagane 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-16/17 Årsrapport elev- og lærlingombodet 2016-2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-17/17 Innhenting av avgangselevar våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender