Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 21.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-8/17 Formidling til Læreplass 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-9/17 Møteplan 2018 - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/17 Periode 2017 - 6 Budsjettoppfølging Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/17 Periode 2017 - 8 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/17 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-11/17 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-12/17 Prøveinntak - våren 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-13/17 Fellesinntaket for 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/17 2. gongs inntak - skoleåret 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender