Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 04.05.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-5/17 Eventuell uttale til kvalitetsplan for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
YN-6/17 Lønn til lærlingar som deltek på fylkeskommunale lærlingsamlingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
YN-7/17 Bruk av prøvenemnder som rådgivande yrkesutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-8/17 Tilbod om TIP SK, elektro SK, YSK byggfag i Romsdal som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/17 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell vurdering for skoleåret 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-7/17 Skoleval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender