Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 23.03.2017 10:30

Møtested : Romsdal videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-1/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
YN-2/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
YN-3/17 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
YN-4/17 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/17 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/17 Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/17 Periode 2016 - 13 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/17 Detaljbudsjett - yrkesopplæringsnemnda 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender