Kontrollutvalet

Møtedato : 29.11.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-57/17 Norsk digital læringsarena (NDLA) - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 12 vedlegg
KO-58/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-59/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 5/2017: Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-60/17 Selskapsgjennomgang SK 1/2017: Vegamot AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-61/17 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K351 Haram vgs. BT1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
KO-62/17 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-63/17 Økonomirapport for Sentrale kontrollorgan - pr 31. oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/17 Oppfølgingsliste 8/17 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-28/17 Finansrapport pr 31. oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/17 Invitasjon til kursarrangement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-30/17 Fagsamling og arbeidsmøte for kontrollutvalet 14.-16. januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender