Kontrollutvalet

Møtedato : 01.11.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-50/17 Nytt personvernreglement - Orientering om status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-51/17 Rekneskapsrevisjon 2017 - Overordna revisjonsstrategi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-52/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2017 Fylkesveg - drift og vedlikehald Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-53/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 2/2017 Den kulturelle skolesekken (DKS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-54/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 3/2017 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-55/17 Oppfølging av rapport frå eigarskapskontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-56/17 Forvaltningsrevisjon 2018 - Orientering om status i arbeidet med overordna analyse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-24/17 Oppfølgingsliste 7/17 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-25/17 Innkalling til eigar- og representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-26/17 Invitasjon til fagsamling i Molde 14. - 16. januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender