Kontrollutvalet

Møtedato : 30.08.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-33/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 1/2017: Fylkesveg - drift og vedlikehald Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-34/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 2/2017: Den kulturelle skolesekken (DKS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-35/17 Oppfølging av revisor sine merknadar frå kartleggingsbesøk på vgs skolar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-36/17 Bestilling av selskapsgjennomgang - SK 1/2017: Vegamot AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-37/17 Bestilling av selskapsgjennomgang - SK 2/2017: Varde AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-38/17 Innspel til prosjektplan - Selskapskontroll - SK 3/2017: Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-39/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR 2/2016: Vedlikehald av skolebygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-40/17 Møteplan 2018 - Kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-17/17 Oppfølgingssaker 5/17 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-18/17 Partsbrev med informasjon om forvaltningsrevisjon av Norsk Digital Lærings Arena (NDLA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-19/17 Finansrapport pr 31. juli 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender