Kontrollutvalet

Møtedato : 22.03.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-12/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-13/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-14/17 Finans- og gjeldsforvaltninga - tilsyn 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-15/17 Rapport om utført revisjonsarbeid 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-16/17 Tilsyn med revisjonsordninga - rekneskapsrevisjon 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-17/17 Årsmelding og årsrekneskap - Kontrollutvalet sin uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-18/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-11/17 Førespurnad om folkevaldopplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender