Kontrollutvalet

Møtedato : 02.03.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-11/17 Selskapskontroll - overordna analyse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-8/17 Møre og Romsdal Revisjon IKS - status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-9/17 Finansrapporter - Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender