Kontrollutvalet

Møtedato : 25.01.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-1/17 Brev sendt skatteetaten vedrørende MVA kompensasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-2/17 Generelt kontroll- og tilsynsarbeid - Handlingsplan 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-3/17 Tilsyn med revisjonsordninga - Forbundsbasert kvalitetskontroll NKRF Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-4/17 Forvaltningsrevisjon 2017 - Framdrifts- og leveranseplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-5/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 1/17 - Fylkesveg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-6/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2/17 - Den kulturelle skolesekken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KO-7/17 Rekneskapsrevisjon - rapportering om status i revisjonsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-8/17 Rekneskapsrevisjon - rapportering om skolebesøka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-9/17 Val av revisor for Sentrale kontrollorgan Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll
KO-10/17 Regnskapsopplæring for kontrollutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Kontrollsjef orienterer - oppfølgingssaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-2/17 Ny konstituert fylkesrevisjonssjef Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
RS-3/17 Møre og Romsdal Revisjon IKS - status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-4/17 Invitasjon og program til fagkonferansar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-5/17 Sekretariatforum - Møte i arbeidsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/17 Evaluering av kontrollutvalet og sekretariatet sitt arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender