Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 16.11.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-15/17 Fagskolane - økonomirapportering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender