Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 28.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-12/17 Forstudie - digital kompetanse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-13/17 Inntak til Fagskolen i Møre og Romsdal 2017 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-14/17 Møteplan 2018 - Fagskolestyret Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-15/17 Økonomirapportering Document_blue Protokoll

← møtekalender