Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 18.05.2017 10:30

Møtested : Ålesund

Møterom: NMK møterom vest

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-7/17 Årsrapportar Fagskolane i Møre og Romsdal studieåret 2015 - 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FAG-8/17 Fagskolane - økonomirapportering pr. 30.04.2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-9/17 Forslag om ikkje å starte opp petroleum ved Fagskolen i Kristiansund for studieåret 2017/18 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-10/17 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2017 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-11/17 Revidert studentreglement for fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/17 Årsrapport helsedirektoratet om bruk av helsefagskolemidlane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/17 Status for nye fagskolestudier innan havromsteknologi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/17 Brev frå NOKUT - Fagskolen i Kristiansund - vedtak om vesentlig endring av fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender