Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 16.02.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-1/17 Forstudie - havromsteknologi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-2/17 Forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-3/17 Etablering av fagskoleforum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-4/17 Samordning av tilbodsnavn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-5/17 Skolepengar ved fagskolane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Invitasjon til styreseminar for fagskolestyrer i region Nord Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender