Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 13.11.2017 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-35/17 Fylkeskulturprisen 2017 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KF-36/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
KF-37/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
KF-38/17 Søknad om midlar til prosjektet Storgatas ansikter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-39/17 Søknad om prosjekttilskot til Kirkens SOS Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-25/17 Mestre hele livet. Regjeringa sin strategi for god psykisk helse (2017-2022) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-26/17 Bruk av Møremusikarordninga 2013-2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-27/17 Tildelingar frå Kulturrådet til prosjekt i Møre og Romsdal, 2016 og 1. halvår 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-28/17 Rapport - kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldreråda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/17 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender