Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 25.10.2017 10:30

Møtested : Alnes fyr og opplevelsessenter, Giske kommune

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-32/17 Norges Musikkorps Forbund Nordvest - Prosjekt 2018 - Søknad om økonomisk støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-33/17 Møremusikarordninga - endring av søknadsfristar frå 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-34/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - retningslinjer og framtidig prioritering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-20/17 Kulturindeks for Møre og Romsdal 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/17 Idrettsindeks for Møre og Romsdal 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-22/17 Utfordringar ved bruk av ulike typer fyllmateriale til kunstgressbaner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-23/17 Rapportering kulturtilskot 2. halvår 2017 - fordeling etter administrativt myndigheit Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-24/17 Kultur 2017 - Økonomirapportering - 2. tertial 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender