Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 06.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-22/17 Tildeling av kunstnarstipend 2017 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-23/17 Tildeling av idrettsstipend 2017 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KF-24/17 Likestillingsprisen 2017 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-25/17 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - spelemidlar kulturbygg 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-26/17 Søknad om tilskot til utstillinga "Norges krepsdyr" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-27/17 Søknad frå Ungt Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap i skolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-28/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
KF-29/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KF-30/17 Kulturrabatt for ungdom - ny profil og harmonisering av aldersgrense Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KF-31/17 Møteplan 2018 - Kultur- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/17 Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal. Rapport utarbeidd av Møreforsking. 2017. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/17 Invitasjon til Folkehelsekonferansen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/17 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/17 Program Fylkeskulturkonferansen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender