Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 07.06.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-18/17 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KF-19/17 Etablering av idrettsstipend frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-20/17 Nye retningsliner for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-21/17 Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi. Evaluering av 3-årig prosjekt, sak U-11/15 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/17 Rapportering Arrangementstøtte bibliotek 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-13/17 Rapportering - Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/17 Kultur 2017 - Økonomirapportering - 1. tertial 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-15/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg

← møtekalender