Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 08.02.2017 12:45

Møtested : Møte 7. - 9. februar 2017, Kristiansund - sjå program

Møterom: Nordic Light, Konsul Knudtzons gate 4B, 6509 Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-1/17 Kulturtilskot 2017 - driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-2/17 Kulturtilskot 2017 - treårig driftstilskot til regionale kulturorganisasjonar og -institusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-3/17 Handlingsprogram kultur 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KF-4/17 Søknad om støtte til barne- og ungdomsfestival i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KF-5/17 Fylkeskommunale tilskot 2017 til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi - forslag til tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 84 vedlegg
KF-6/17 Handlingsprogram 2017 - Regional delplan for folkehelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KF-7/17 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Utvikling av mentorordning for kreative næringar - innkjøp Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/17 Fylkeskommunale tilskot 2016 til forundersøkingar og arkitektfagleg bistand til bygningar og anlegg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/17 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2016-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender