Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 05.12.2017 13:55

Møtested : Bryggjen i Bud, Fræna kommune

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-83/17 Orientering - Resultat av "Omstillingsprogram for petroleumsrelatert leverandørindustri" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-84/17 Søknad om tilskot til prosjekt «Økt forskning for økt kunnskap» - Implementering av ny velferdsteknologi i Orkide-kommunar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-85/17 Søknad om støtte til NCE-prosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-86/17 Søknad om tilskot til offentleg uteareal ved Arena Ulstein Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-87/17 Søknad om tilskot til omstilling og nyskaping i Hareid kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-88/17 Søknad om tilskot til Sunndal/Surnadal - samarbeid om næringsutvikling 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-89/17 Søknad om tilskot til utvikling av "Nye Kom Trainee" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-90/17 Fordeling av tilskot til gründermobilisering hausten 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RN-91/17 Søknad - Fangst og omsetting av ferske rå reker frå Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-92/17 Høyring - Utkast til forskrift om kapasitetsauke for løyve til akvakultur med matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
RN-93/17 Orientering frå Aqua Nor 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-94/17 Forslag til møtestadar for regional- og næringsutvalet sine møte i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-95/17 Månadsmelding frå NAV november 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-96/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 27. november 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender