Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 23.10.2017 10:30

Møtested : Oppmøte 23. oktober på Skodje rådhus kl. 10.30 (sjå program)

Møterom: Haram og Skodje kommune - Møte 23. og 24. oktober 2017

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-66/17 Tildeling hoppid.no - påfyll økonomisk ramme for avklaring av forretningsidear 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-67/17 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-68/17 Nytt utdanningstilbod Ulstein vidaregåande skule - Søknad om støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RN-69/17 Høgskulefond - statusrapport og forslag til løyving i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RN-70/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 4. september 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-71/17 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-72/17 Månadsmelding frå NAV september 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-73/17 Overføring mellom rammene til Innovasjon Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender