Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 06.06.2017 10:30

Møtested : Aure kommune - oppmøte Tjeldbergodden Industrianlegg (sjå program)

Møterom: Aure Gjestegård (politisk møte frå kl 13.30)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-40/17 Fordeling av tilskot til gründermobilisering 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
RN-41/17 Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RN-42/17 Tilskot til nyskapande integreringsarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 12 vedlegg
RN-43/17 Vurdering av søknader - Forskingsfond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RN-44/17 Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-45/17 Service på merdkanten - leverandørnettverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-46/17 Ferskt konsum av restråstoff frå kystflåten i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-47/17 Kartlegging av restråstoff i kvitfisksektoren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-48/17 Frå fjord og jord til bord - år 3 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-49/17 Regionale utviklingsmidlar i 2017 - Årlege tilskot til inkubatorane ved Protomore Kunnskapspark AS og Ålesund Kunnskapspark AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RN-50/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RN-51/17 Deltaking på European Week of Regions and Cities Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-52/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 18. mai 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-53/17 Månadsmelding frå NAV mai 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-54/17 Tareal Eksponert taredyrking i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/17 Innspel til regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender