Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 08.05.2017 10:30

Møtested : Vestnes og Rauma kommune - Møte 8. og 9. mai 2017 (sjå program)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-30/17 Kystverket Midt-Noreg - Vurdering av søknader om tilskot Kap 1360 post 60 for utbetaling 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
RN-31/17 Kongsnegl frå Noreg til Kina - underutnytta ressurs med nye moglegheiter for norsk fiskeri Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-32/17 Avsetting til pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-33/17 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-34/17 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
RN-35/17 Norsk Tindesenter - status som besøkssenter for nasjonalparkar. Støtteuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-36/17 Orientering - Resultat av Omstillingsprogram for petroleumsrelatert leverandørindustri Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-37/17 Regionale forskningsfond Midt-Norge - Orientering om årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
RN-38/17 Månadsmelding frå NAV mars og april 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-39/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 21. april 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-8/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-9/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-04 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender