Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 14.03.2017 10:30

Møtested : Volda kommune (oppmøte Sunnmøre Kulturnæringshage, Storgata 8, Volda)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-11/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
RN-12/17 Nye retningsliner for kommunale næringsfond frå 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-13/17 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-14/17 Fordeling av hoppid.no midlar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
RN-15/17 Søknad om tilskot til forprosjekt - etablering av soningssenter i Sunndal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-16/17 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-17/17 Høyring av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
RN-18/17 Aqua Nor 2017 - Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-19/17 Nor-Fishing 2018 - Fellesstand for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-20/17 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-21/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
RN-22/17 Vurdering av klage på avslag - søknad om støtte til kurs for landbruksvikarar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-23/17 Ny behandling av søknad om tilskot til organisasjonsutvikling i Landbruk Nordvest SA. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-24/17 NORSØK - rapport for bruk av tildelt støtte til landbruksforsking i 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-25/17 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-26/17 Delegering av myndigheit til løyve av tilskot frå viltfondet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-27/17 Månadsmelding frå NAV februar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-28/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 28. februar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-29/17 Fylkesprisen Årets Bedrift 2016 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/17 Regjeringens havstrategi - Ny vekst - stolt historie Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/17 Detaljbudsjett 2017 - Regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender