Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 07.02.2017 10:30

Møtested : Sunndal kommune (sjå program)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-1/17 Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
RN-2/17 Regional delplan for klima og energi - Forslag til handlingsprogram 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RN-3/17 Innspel til jordbruksforhandlingane 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RN-4/17 Kompetanseoppbygging - NORSØK Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-5/17 Forskingsfond - Kriteriar og prosedyrar for forvalting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-6/17 Fullmakt til fastsetting av skotpremie til kommunane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-7/17 Årsrapport og plan for 2017 frå Runde Miljøsenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-8/17 Orientering om forslag til nasjonal strategi mot rømming frå akvakultur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-9/17 Månadsmelding frå NAV desember 2016 og januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-10/17 Fordeling av midlar frå kap 551 post 60 og tiltaksfondet per 25. januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Høyring - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermverdige objekt, militære anlegg og områder, og botnforhold Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/17 Utvikling av mentorordning for kreative næringar - innkjøp Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2016-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/17 Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 - tilskot til Møre og Romsdal fylkeskommune under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender