Utdanningsutvalet

Møtedato : 13.11.2017 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-41/17 Skolebruksplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
UD-42/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
UD-43/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
UD-44/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
UD-45/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
UD-46/17 I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store motivasjonsvanskar i den ordinære skolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-47/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
UD-48/17 Tilskot til kjøp av eigen pc Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/17 Periode 2017 - 10 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender