Utdanningsutvalet

Møtedato : 26.10.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-35/17 Tilpassa opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-36/17 Minoritetsspråklege flyktningar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-37/17 Rådgivingstenesta i skolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-38/17 Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2016-2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-39/17 Vurdering av oppvarmingsmoglegheiter Tingvoll vgs og Ørsta vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-40/17 K752 Fræna vgs - Marine fag - prosjektstatus oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-22/17 Orientering - Karrieredagane 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-23/17 Årsrapport elev- og lærlingombodet 2016-2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-24/17 Innhenting av avgangselevar våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-25/17 Nytt utdanningstilbod Ulstein vidaregåande skule - Søknad om støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

← møtekalender