Utdanningsutvalet

Møtedato : 07.09.2017 11:00

Møtested : Herøy vidaregåande skule

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-31/17 K351 Haram vgs BT1 - byggerekneskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
UD-32/17 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UD-34/17 Møteplan 2018 - utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/17 Orienteringssak - Nye avtalar om kjøp av PP-tenester til vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-15/17 Periode 2017 - 6 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-16/17 Periode 2017 - 8 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/17 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-18/17 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/17 Prøveinntak - våren 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/17 Fellesinntaket for 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-21/17 2. gongs inntak - skoleåret 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender